Consuls

Ein haelodau – Consyliaid Anrhydeddus yng Nghymru

Mae Consyliaid Anrhydeddus fel arfer yn ddinasyddion y wlad y maent yn gweithio ynddi yn hytrach na’r wlad y maent yn ei chynrychioli. Ar hyn o bryd, mae gennym 19 aelod sy’n cynrychioli 21 gwlad, sef Belarws, Brasil, Canada, Denmarc, Y Ffindir, Ffrainc, Yr Almaen, Hwngari, Siapan, Gwlad yr Iâ, Israel, Kazakhstan, Yr Eidal, Latfia, Lesotho, yr Iseldiroedd, Rwmania, Slofacia, Sweden, Y Swistir a Gwlad Thai.

Cymwysterau a Phenodi Consyliaid

Penodir aelodau’r Gymdeithas gan eu llywodraeth yn sgil eu rhinweddau personol a’u statws cymdeithasol, sy’n golygu eu bod yn addas i ymgymryd â’u dyletswyddau a chynrychioli eu Gwledydd yn effeithiol. Wrth ddewis Consyliaid Anrhydeddus, caiff y pwyslais ei osod ar allu unigolion i arddangos y galluoedd technegol sydd eu hangen er mwyn ymgymryd â’u dyletswyddau.

Dyletswyddau Consyliaid

Caiff Consyliaid Anrhydeddus eu penodi er mwyn ehangu buddiannau’r wlad y maent yn ei chynrychioli. Eu brîff yw annog gweithgaredd masnachol, academaidd a diwylliannol. Maent hefyd yn ymdrechu i gynorthwyo a gwarchod buddiannau dinasyddion y wlad honno lle bo angen. Caiff yr holl waith ei gyflawni o fewn termau Confensiwn Fienna ar Gysylltiadau Consylaidd. Protocol Rhyngwladol yw Confensiwn Fienna a gafodd ei ddrafftio a’i gytuno gan y Comisiwn Cyfraith Ryngwladol. Cafodd y protocol ei arwyddo gan gynrychiolwyr o’r gwahanol Lywodraethau ar 24 Ebrill 1963. Mae swyddogaeth a gwaith ein haelodau yn amrywio. Ceir rhestr o’u cymwyseddau a’u dyletswyddau cyffredinol yn eu tudalennau proffil unigol [link to overview of all consuls]. Gwirfoddolwyr yw’r Consyliaid Anrhydeddus gan fwyaf ac maent yn cyflawni’r gwaith hwn yn ychwanegol at eu gyrfaoedd unigol.

Belarus

Belarws

Brazil

 Brasil

Canada

Canada

Denmark

 Denmarc 

Finland

 Y Ffindir 

France

Ffrainc

Germany

Yr Almaen 

Hungary

Hwngari 

Iceland

Gwlad yr Iâ

India

India

Italy

Yr Eidal

Japan

Siapan

Kazakhstan

Kazakhstan

Latvia

Latfia

Lesotho

Lesotho

Netherlands

yr Iseldiroedd

Romania

Rwmania

Slovakia

Slovakia

Sweden

Sweden

Switzerland

Y Swistir

Thailand

Gwlad Thai