Croeso i'r Gymdeithas Gonsylaidd yng Nghymru

Amdanom ni

Mae’r Gymdeithas yn gweithredu fel cyswllt rhwng ei haelodau, Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, prifysgolion, a chyrff statudol a gwirfoddol eraill yng Nghymru. Mae’r Gymdeithas yn cynrychioli Consyliaid Anrhydeddus o 21 gwlad wahanol..

Ein Gweithrediad

Rheolir y Gymdeithas Gonsylaidd gan bwyllgor Gweithredol a gaiff ei ethol bob blwyddyn. Mae’n cynnwys y Llywydd, yr Is-Lywydd, yr Ysgrifennydd Anrhydeddus, y Trysorydd Anrhydeddus, a phum aelod pwyllgor arall.

Consyliaid

Mae pob aelod o’r Gymdeithas Gonsylaidd yn ymgymryd â’u dyletswyddau yn unol ag awdurdodaeth a chyfarwyddiadau eu Llysgenhadaethau eu hunain er mwyn hybu buddiannau eu gwledydd yng Nghymru.

Amdanom ni

Mae’r Gymdeithas yn gweithredu fel cyswllt rhwng ei haelodau, Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, prifysgolion, a chyrff statudol a gwirfoddol eraill yng Nghymru. Mae’r Gymdeithas yn cynrychioli Consyliaid Anrhydeddus o 21 gwlad wahanol.

Ein Gweithrediad

Rheolir y Gymdeithas Gonsylaidd gan bwyllgor Gweithredol a gaiff ei ethol bob blwyddyn. Mae’n cynnwys y Llywydd, yr Is-Lywydd, yr Ysgrifennydd Anrhydeddus, y Trysorydd Anrhydeddus, a phum aelod pwyllgor arall.

Consyliaid

Mae pob aelod o’r Gymdeithas Gonsylaidd yn ymgymryd â’u dyletswyddau yn unol ag awdurdodaeth a chyfarwyddiadau eu Llysgenhadaethau eu hunain er mwyn hybu buddiannau eu gwledydd yng Nghymru.